Alleen pinnen bij Adelbrecht, geen contante betalingen.

Met ingang van 1 mei 2015 zijn wij gestopt met het aannemen van contante betalingen. U kunt bij ons pinnen of een incassomachtiging afgeven.

Met ingang van 1 mei 2015 stoppen wij met het aannemen van contante betalingen.

Dit betekent dat u uw huurbetalingen op één van de volgende wijzen aan ons dient te doen:

- afgeven incassomachtiging

- automaat via uw bankinstelling

- maandelijks handmatig overmaken (niet aan te bevelen)

- pinnen bij ons op kantoor. 

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren op de hoogte te hebben gebracht.