Welke onderhoudskosten zijn voor rekening van (ver)huurder of eigenaar/vve?

Hiermee kunt u vaststellen in hoeverre u het onderhoud zelf dient uit te voeren.

Dikwijls is bij bewoners onbekend, welke onderhoudskosten voor rekening komen van huurder of verhuurder. Ook kan het voorkomen dat u woont in een Vve (vereniging van eigenaren) complex. Dan kan het zijn dat de Vve uw onderhoudsklacht dient af te wikkelen. Uw onderhoudsklacht meldt u echter gewoon bij Adelbrecht.

Ingesloten tref u als huurder van een woning twee links aan die u hierin een leidraad kunnen geven.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/onderhoud-huurwoning

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/geldigheidsdatum_04-10-2013#BIJL717301

Voor eigenaar bewoners van een VVE of CFV verwijzen wij u naar de splitsingsakte, modelreglement respectievelijk statuten van de vereniging.