FAQ

Adelbrecht

 

Met ingesloten document kunt u nagaan welke richtlijnen er gelden voor de oplevering van een huurwoning. Aan deze richlijnen kunnen geen rechten worden ontleend en hiervan kan binnen het met u gesloten huurcontract worden afgeweken.

https://hayweb.blob.core.windows.net/public/780gqr/1/Richtlijnen oplevering.pdf

Indien u zich wilt inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning dan is dit bij ons mogelijk voor de gemeentes Rotterdam, Schiedam, Gouda, Haarlem en Hilversum. Wij vragen u dan wel aandachtig ingesloten document te lezen en de instructie te volgen. Voor Amsterdam bestaat er bij ons een inschrijfstop.

https://hayweb.blob.core.windows.net/public/780gqr/1/Woningaanvraagformulier.pdf

 

Dikwijls is bij bewoners onbekend, welke onderhoudskosten voor rekening komen van huurder of verhuurder. Ook kan het voorkomen dat u woont in een Vve (vereniging van eigenaren) complex. Dan kan het zijn dat de Vve uw onderhoudsklacht dient af te wikkelen. Uw onderhoudsklacht meldt u echter gewoon bij Adelbrecht.

Ingesloten tref u als huurder van een woning twee links aan die u hierin een leidraad kunnen geven.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/onderhoud-huurwoning

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/geldigheidsdatum_04-10-2013#BIJL717301

Voor eigenaar bewoners van een VVE of CFV verwijzen wij u naar de splitsingsakte, modelreglement respectievelijk statuten van de vereniging.  

Negotiations

The broker can  negotiate  with several  candidates  simultaneouslyThis should, however, he  does  to those concerned  to make known
The  seller  determines  which he  sells  his home  in consultation  with his  RealtorThe  buyer can  negotiate the price, but the  seller decidesThis applies to all  goods which the seller  considers important  to decide whether  his home to  this buyer. If  the seller and buyer  agree about these matters, there is  a buy.

Sometimes the seller and  buyer a number of less  important matters, "movable property"  for exampleonly  to negotiate  when they talk about  the  principal issues.  In such a  case,  the court may  provide that  if  the  parties  can not agree  side issues, now  they are  on their  own  sometimes  indicated as the principal, must  continue to negotiate  until a reasonable  result is  achieved on the  side issues.
You can  not force  you are negotiatingYou are only in  negotiation when the  seller responds to  your bidSo if  the  seller  makes a counterAlso, the  selling broker  explicitly  indicate that he  is negotiating  with youYou are  not negotiating  the  selling  broker says that  he is your  bid  will consult  with the seller.

Purchase

If  the seller and buyer  agree on  the  most important matters relating  to  the sale (usually the price, the delivery date and  the  resolutive condition), then  the vendor's broker  the  agreements made in  the deed.

Resolutive  conditions  are  an important issue. You will  if  buyer does not  automatically create a re solutive condition. For example, to  a resolutive condition  for funding, you must  state this when  making your offerIt is important  that the parties  also  agree on the  additional agreements and  resolutive  conditions before  the deed  is drawn upBesides the previously mentioned  points  are usually  some additional  appointments in  the  purchase agreement. Think of  the  penalty  clause  if  either party  fails to fulfill  its obligations.

When there is  consumer  a house  is purchased  determines the  Sale  of Immovable Property  Act  that a  sale  is  only  closed when  writing.  Until a  deed  was  drawn up  and  signed  by both parties, there is  no legal  sale.

Once the  seller and  the buyer  have signed  the deed  and  the buyer  (and possibly the  notary) a  copy of the instrument  has  receivedfor  the  private buyer  enters  the statutory cooling  in operationWithin this  reflection, the buyer  to cancel the  purchase of a homeDoes the  buyer during  the cooling off period  on the  purchase, finances  around and  also provide  any  other  conditions precedent  no  longer an obstacle, then  the  agreed  completion  date of  the  transfer to take place  at the notary.
No. The  highest courtthe Supreme Court  has  in fact  ruled that the  asking price of a  property is an invitation  to make  an offerIf the  asking price  of an  ad or  property guide, then you do  a bidThe seller can  then  decide whether to  accept  your  offer or not,  or that  his  broker a  counter offer.  He  may  even decide  the  asking price  during the negotiations  to increase.

"buyer's costs"  (kk)  means that the buyer  pays the costs of  the transfer of the  property  accounts forThe "buyers costs" is about 10of the purchase price. Among th e buyers costs  include the  following costs:
- Transfer Tax;
- Notary fees for  drafting the  deed of transfer;
- Land Registry  Fees  for  registration  deed of transfer.

In addition to these  costs, the buyer must  also  take account of:

- Notary fees for  drafting the  mortgage;
- Land Registry  Fees  for  mortgage  registration.

The costs  are  not  the  buyer  brokerage feesIf a seller is  an estate agent  to sell  his / her  property then  the seller will  have to pay  costs  of  this agentIf  the buyer is  an estate agent  for the purchase  of a property, the buyer will  pay the costs  of  this agency  must pay.

If  the  broker says  'under offer', it  means that he  has  a serious  candidatewhich  he  undertook  transactions with  others  not to  promoteThis does not mean  that  no more  can go  sightseeingThe broker  should  be clear  to indicate that  he "under offer" is.
During  the waiting period, the buyer can  still  undo  the agreementThus, the  opportunity  for  such  experts  to consult.
The reflection  takes  (at least) three  days starting  on the day  following the  day that  the buyer  (by both parties)  signed  certificate  or a copy there of  gets  handedThe  cooling-off period  ends  at midnight  of  the  last day  of the grace periodIt  is not  important  what time  the buyer  a copy of the  document  received

Sale

No. The costs  are  not  the  buyer  brokerage feesIf  you hire us  to sell  your property then  you will  have to pay  costs  of our servicesIf  the buyer is  an estate agent  for the purchase  of a home, the  buyer  must pay  cost of  our services.
An option  in the legal sense  gives  one party  a choice  by a unilateral  declaration of  a purchase agreement  with another party  to closeThe parties  have agreed on  the condition  of  the  sale, but the  buyer gets  such  week to think.

When buying  a new house  is such  an option is common. When  purchasing  an existing home  is often  erroneously  the term 'option' is used. Then it has  the meaning of certain  commitments  that  selling broker  can do  to an interested  buyer during the negotiationSuch a  commitment  might mean that  an interested buyer  for a few  days  to think  about  getting  a bidThe broker  will in the  meantime try  not  to another  party  to enter into negotiationsThe  interested buyer can  use this time to  a better  understanding of  mean  funding  or  uses of the property.

An option  can not demandthe seller and selling  broker  to decide  whether  given  negotiation  commitments.