Onderhoudsbegroting

Om u een goed inzicht te geven in de onderhoudsuitgaven voor de middellange termijn bieden wij de mogelijkheid om een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) op te stellen, waarbij alle onderhoudsaspecten van het onroerend goed worden opgenomen. Dit geeft u rust en duidelijkheid over het patroon van de te verwachten uitgaven voor de komende jaren.