Vastgoedmanagement

VERHUUR

Wij verzorgen voor onze klanten de verhuur van diverse soorten onroerend goed gelegen in met name West Nederland. Het gaat daarbij om winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte. Ook de verhuur van woningen vormt een belangrijk aandeel in onze beheertaak.

Daarbij verlenen wij onze diensten met betrekking tot het afsluiten van huurcontracten, de aanvraag van de woonvergunning indien van toepassing, het opleveren van de woning d.m.v. diverse inspecties, het maken van puntentellingen, huurverhogingen en meer. Bij de wederverhuur adviseren wij onze opdrachtgevers uitgebreid over de verhuurmogelijkheden.

Indien er sprake is van een kwestie die bij de Bedrijfshuuradviescommissie (BHAC) of de Huurcommissie getoetst dient te worden dan kunnen wij ook hierin adviseren en aanwezig zijn bij de inspecties en zittingen. Vanzelfsprekend informeren wij vooraf en gedurende het proces onze klant.

ADMINISTRATIEF BEHEER

Adelbrecht Vastgoed Beheer zorgt voor de tijdige inning van de huur en vve bijdragen. Het gaat om een uitgebreide debiteuren- en crediteurenadministratie. Daarbij worden de ontvangen huren ten gunste van onze klant geboekt. Incassomaatregelen worden waar nodig gebruikt om de inning kracht bij te zetten. Tevens zorgen we voor betaling van de crediteurenfacturen. Beide aspecten leiden periodiek (maandelijks of per kwartaal) tot onze huurafrekening waarbij het saldo wordt verrekend met onze klant. Een en ander wordt ondersteund met een ver doorgevoerd automatiseringssysteem met oog op de toekomst.

TECHNISCH BEHEER

Teneinde het onroerend goed in goede staat van onderhoud te brengen en te houden, adviseren wij over de te nemen stappen en de financiële gevolgen hiervan, gebruik makend van een uitgebreid netwerk van aannemers en adviseurs. Het onderhoud valt in twee aspecten uiteen. Het dagelijks onderhoud, zijnde niet planmatig, alsmede het groot onderhoud.

Dagelijks vormt de afdeling Technisch Beheer voor onze klanten het aanspreekpunt om onderhoudsklachten en planmatig onderhoud te organiseren en te bewaken. Taken hierbij zijn het opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen, puntentellingen, afhandelen van onderhoudsklachten, adviseren en begeleiden van groot onderhoud en meer.

Voor het melden van onderhoudsklachten is er tijdens werkdagen een spreekuur tussen 9 uur en 10:30 uur. Spoedeisende klachten kunt u ook buiten deze tijden melden 7 dagen per week bij onze nooddienst. Belt u hiervoor ons algemene nummer en laat u doorschakelen.

VVE BEHEER

Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is het beheer van Vereniging van Eigenaars (VVE's). Hierbij voeren wij  administratief en/of technisch beheer, naar gelang de wens van de vereniging.

Tevens bereiden we de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen voor, verzorgen de jaarcijfers, laten deze controleren door de kascommissie en stellen de notulen op. In samenspraak met het bestuur van de vereniging worden de te nemen acties, bepaald in de ledenvergadering, voorbereid, uitgezet en begeleid.

Bij wanbetaling worden incassomaatregelen opgestart. Wij werken hierbij samen met incassobureaus en deurwaarderskantoren. Wij wikkelen de dagelijkse onderhoudsopdrachten af en adviseren indien gewenst bij het plegen van planmatig onderhoud (zie ook technisch bouwkundig beheer).